Zinvol Zijn

Expertises

Zinvol Zijn wil van betekenis zijn voor mensen en organisaties in hun ontwikkeling en leiderschap. Dit doen we door organisaties te adviseren, te begeleiden en te trainen. We helpen teams om beter samen te werken, te coachen en te trainen in persoonlijk leiderschap. Altijd om mensen en zaken verder te brengen en het beste eruit te halen. We staan voor een persoonlijke aanpak en doen wat nodig is, met een open houding en creatieve oplossingen. Want met een frisse blik van buiten zie je altijd weer nieuwe dingen.

Zinvol Zijn

Training

Een leven lang ontwikkelen. Hoe leuk is dat! Steeds weer opnieuw nieuwe dingen leren, open staan voor nieuwe uitdagingen. Wij helpen graag. Door trainingen aan te bieden die dit proces van leren en ontwikkelen ondersteunen en aanjagen. Want wij geloven dat als mensen op individueel niveau ontwikkelen, teams en organisaties ook ontwikkelen. Trainingen zijn altijd op maat. Ieder mens en iedere groep is anders en vraagt om een andere aanpak. Daarom zorgen wij er altijd voor dat het programma en de aanpak afgestemd is op de groep die de training volgt.

Zinvol Zijn werkt samen met partners. Een belangrijke partner is de Noordelijke Academie voor de publieke sector. Een unieke samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de Thorbecke Academie, onderdeel van NHL Stenden. Voor de Noordelijke Academie verzorgt Zinvol Zijn de Leergang Strategisch Adviseren in de Publieke Sector.
Ook heeft Zinvol Zijn de training Moreel Leiderschap ontwikkeld. Een training waarin het herkennen en borgen van de eigen grenzen bij dilemma’s in de praktijk centraal staat.

Volg mij op: