Zinvol Zijn

Training strategisch adviseren in de gemeente Lochem

17 januari 2020

Gisteren was de eerste dag van een driedaagse in-company training ‘Strategisch Adviseren’ bij de gemeente Gemeente Lochem. Een enthousiaste groep strategisch adviseurs vanuit de verschillende vakdisciplines. Hierdoor was er een mooie diversiteit in de groep. Wij zijn de dag gestart met het bespreken van ieders kernwaardenprofiel (CoreValuesIndex). Een mooi instrument waarmee je inzicht krijgt in wie jij van nature bent. Het samen bespreken van de profielen is een krachtige manier om zicht te krijgen op je eigen kwaliteiten. Door het met elkaar te bespreken krijg je ook inzicht in elkaars kwaliteit en daarmee de kwaliteit die in de groep zit. Door de open houding die iedereen had kon ook gesproken worden over kwetsbaarheden. Waar schuurt het tussen jou en mij en waarom is dit? Maar ook: Hoe kan ik jou helpen zodat we in verbinding te blijven?

 

De middag hebben we besteed aan het de werking van het politiek bestuurlijke krachtenveld. Want het speelveld van de strategisch adviseur is dynamisch en ook best wel complex. Hij is, zeker voor de bestuurders, een hele belangrijke speler en partner om ambities gerealiseerd te krijgen. Thema’s die we hebben behandeld zijn: Welke stakeholders zijn er en welke belangen zijn er? Hoe ziet het krachtenveld eruit?  Welke strategie kies ik in de vraagstukken die voorliggen?

De tijd tot onze tweede dag wordt goed benut om het geleerde meteen toe te passen op cases die in de eigen praktijk spelen. Ik zie uit naar onze volgende ontmoeting!

Volg mij op: